Samverkan
 
Förskolan har:
 
Trädgårdsdagar att tillsammans med barnen och personalen göra fint i vår förskolemiljö
Föräldraråd där föräldrar, pedagoger och styrelsen diskuterar verksamheten.
Föräldramöte och utvecklingssamtal