Styrelsen består av:

Ordförande Carina Hammar

Sekreterare: Emelie Bäckman

Kassör: Kim Blomqvist Storm
 
 
Förskolan Kaprifolen ekonomisk förening drivs som ett personalkooperativ. Montessoripedagogik är förskolans
profil. Styrelsen har arbetsgivaransvaret för verksamheten och består av personal.
Förskolechefen leder den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget!