Förskolans digitala verktyg för lärande, kommunikation och dokumentation (Pluttra).

 

För delaktighet och samverkan mellan förskola och hem erbjuder Kaprifolens förskola det digitala kommunikations- dokumentationsverktyget Pluttra.
 
Här ges du som vårdnadshavare möjlighet att följa verksamheten på ditt barns förskola genom ögonblick med text, bild, ljud och video och pedagogernas reflektioner kring förskolans pedagogiska arbete.
 
Via er e-post kommer ni att få viktiga meddelande skickade till er och möjlighet att prenumerera på avdelningens kalender.
 
Pluttra kan genom personlig inloggning användas från smartphone, surfplatta och dator. Genom att ladda ner Pluttra-appen indikeras via push-notiser när något nytt hänt på Pluttra. Hämtas via app-store/google play - sök på Lineducation.
 
När ditt barn slutar på förskolan för att börja förskoleklass har du möjlighet att ladda ner den individuella portfoliodelen till din dator. Vill du ha hjälp med detta så ber du personalen på ditt barns avdelning om hjälp.
 
Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig trygg med att använda Pluttra. Säkerheten i Pluttra är hög, allt somavdelningen/förskolan publicerar “ägs” av dem och är osökbart. Det endast är du som har tillgång till ditt barns enskilda dokumentationiksom rutinerna för blanketten fotomedgivande behövs vårdnadshavares undertecknande för medverkan via bild och film i
 
 PLUTTRA. Du som förälder och användare av PLUTTRA måste följa personuppgiftslagen (PUL) gällande hantering av bilder från denna webbplats. Detta innebär att du som förälder inte får använda bilder från denna webbplats för privat bruk.