Praktiska detaljer på Kaprifolen

Öppettider

Förskolan öppnar 06.30 och stänger 17.00.

Inskolning

Inskolning sker individuellt i samråd med personal utifrån varje barns behov.

Maten

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Lunchen levereras från Skolfood.

Försäkringar

Alla barn som bor i Uddevalla Kommun är olyckförsäkrade dygnet runt genom Uddevalla Kommun och Folksam.

Vistelsetid

Direktiv angående vistelsetid för barn i förskola.

Barnets vistelsetid är förälders arbetstid/ studietid plus resor till och från arbete/ skola.

Vid föräldrars ledighet har barnet inget behov av barnomsorg.

Då förälder är hemma med sjukt syskon gäller tider på förskolan för det friska syskonet efter överrenskommelse med personalen.

Då förälder är sjukskriven gäller tid på förskolan efter överrenskommelse med personal.

Kompetensutvecklingsdagar

Kaprifolens förskola stänger har stängt fyra dagar per läsår för att personalen ska få fortbildning samt att planera och utvärdera verksamheten.

Uppsägningstid

Uppsägning av plats på Kaprifolen sker skriftligt två månader i förväg.